Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Best-herbs posiadają gwarancje producentów.

2. Nie można anulować zamówień które zostały wysłane bądź klient został poinformowany o jego kompletności i gotowości do wysłania.

3. Wszystkie produkty w trakcie przygotowania do wysyłki są sprawdzane pod względem zgodności z zamówieniem oraz stanem produktu.

4.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient wykryje w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne (zewnętrzne) powstałe podczas dostawy, ma prawo odesłać przesyłkę. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem i poinformować o zaistniałym fakcie.

5.Indywidualne ustawienia komputera i monitowa klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku wystąpienia niezgodności w produkcie paczkowanym reklamację należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258).

7. Klient powinien odesłać towar na adres : 

 

Best-herbs

Dąbrowskiego 3 
40-032 Katowice

 

8. Do towaru reklamowanego należy dołączyć dowód zawarcia transakcji, np. paragon, fakturę, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą.

9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 

10. W przypadku uzględnienia reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych, zgodnie z żądaniami Kupującego.

11.  Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją.

10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.